Jak poprawnie obsługiwać igłofiltry?

Jak poprawnie obsługiwać igłofiltry?

Odwodnienia gruntów są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie przeprowadza się różnego rodzaju prace pod powierzchnią ziemi. Wody gromadzące się w wykopach uniemożliwiają bowiem wykonywanie robót montażowych. W celu usunięcia cieczy z gruntu wykorzystuje się specjalne igłofiltry. Czym są takie elementy i do czego się je stosuje? Poznaj zasady ich użytkowania.

Czym są igłofiltry?

Igłofiltry to specjalne, cienkie rurki pozwalające na usuwanie wody z wykopów. Mocuje się je w wąskich otworach wykonanych w ziemi. Na końcu każdego z nich znajduje się specjalny filtr, który zapobiega zasysaniu piasku, kamieni i mułu. Do instalacji trafia wyłącznie woda, a jej transportowanie jest możliwe dzięki podłączeniu pompy ssącej.

Igłofiltry wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wody gruntowe mogą stanowić poważną przeszkodę w wykonywaniu robót ziemnych. Aby jednak cała instalacja była skuteczna, konieczne jest jej właściwe obsługiwanie.

Prawidłowe użytkowanie igłofiltrów

Igłofiltry montuje się metodą wypłukiwania za pomocą specjalnych rur połączonych z pompą lub hydrantem. Wszystkie egzemplarze muszą znajdować się na jednym poziomie. Zazwyczaj igłofiltry mocuje się w odległości co 1 m. W ten sposób można zachować ich wysoką wydajność i szybkie usuwanie wody, która na bieżąco gromadzi się w wykopach.

Igłofiltry pobierają wodę i transportują ją siecią kolektorów. Na koniec ciecz trafia do węży rzutowych i jest usuwana do osobnych pojemników lub wylewana na okoliczne tereny, jeśli jest taka możliwość. Transportowanie wody jest możliwe dzięki agregatowi pompowemu. Po uruchomieniu działa on automatycznie. Obsługa współczesnych igłofiltrów jest więc niezwykle łatwa, pod warunkiem że takie elementy zostaną właściwie zamontowane. Działanie całej instalacji zależy bowiem bezpośrednio od pompy, która odpowiada za zasysanie wody z odpowiednią prędkością.

Do igłofiltrów dołącza się też instrukcję, wskazującą np. maksymalne temperatury, w jakich mogą być użytkowane takie produkty. Zwykle wykonuje się je bowiem z tworzyw sztucznych.