Jakie należy mieć uprawnienia do transportu HDS?

Jakie należy mieć uprawnienia do transportu HDS?

Prowadzenie pojazdu wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Dzięki nim kierowca może wykonywać swoją pracę zgodnie z obowiązującym prawem i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Samochód z HDS nie jest zwykłym pojazdem, dlatego przed przystąpieniem do jego prowadzenia trzeba przejść kurs i zdać egzamin. Wyjaśniamy, jakie uprawnienie niezbędne są do kierowania samochodem z żurawiem przeładunkowym.

Jakie prawo jazdy uprawnia do kierowania samochodem z HDS?

W celu prowadzenia samochodu z HDS nie wystarczy prawo jazdy kategorii B. Aby przejść specjalny kurs, który pozwala zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdu wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C, czyli uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi. Wprawdzie nie uprawnia ono do obsługi żurawia przeładunkowego, jednak jest podstawowym wymogiem, który musi spełnić kandydat na przyszłego kierowcę. Posiadanie prawa jazdy kategorii C uprawnia do odbycia kursu oraz zdawania egzaminu, który organizuje Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Kto może ubiegać się o przyznanie uprawnień do kierowania transportem HDS?

Jak już zostało wspomniane, transport HDS wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Mogą się o nie starać osoby pełnoletnie, które mają prawo jazdy kategorii C i spełniają dodatkowe kryteria. Jednym, z nich jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem ciężarowym i obsługi żurawia przeładunkowego. Zdobyte dzięki zdaniu egzaminu uprawnienia przyznawane są bezterminowo, co oznacza, że nie musimy po kilku latach ponownie przystępować do egzaminu. Dlaczego posiadanie uprawnień do kierowania samochodem z HDS jest tak ważne? Żurawie przeładunkowe służą do określonych celów i mogą stwarzać zagrożenie dla samego kierującego oraz osób znajdujących się np. na placu budowy. Duża masa i niestandardowe gabaryty ładunków powodują, że kierowanie samochodem z HDS nie jest łatwym zadaniem, dlatego nie powinny podejmować się go kierowcy, którzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. Tyczy się to zarówno kierowania pojazdem, jak i obsługi żurawia przeładunkowego.