Wpływ jakości wody na wybór typu studni głębinowej

Wpływ jakości wody na wybór typu studni głębinowej

Studnie głębinowe dzielą się na trzy podstawowe rodzaje, które różnią się między sobą konstrukcją, głębokością oraz sposobem poboru wody. Są to studnie kopane, wiercone oraz szczelinowe.

Studnie kopane są najstarszym i najprostszym typem studni. Ich głębokość wynosi zwykle od kilku do kilkunastu metrów. Ze względu na niewielką głębokość, woda pobierana ze studni kopanych może być narażona na zanieczyszczenia powierzchniowe, takie jak nawozy czy pestycydy. Dlatego też, w przypadku występowania wód o niskiej jakości, zaleca się wybór innego typu studni.

Studnie wiercone są głębsze od kopanych i sięgają nawet do kilkuset metrów. Woda pobierana z takich studni jest zwykle lepszej jakości, gdyż znajduje się głębiej pod powierzchnią ziemi, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń powierzchniowych. Jednakże, woda z głębokich warstw może zawierać związki mineralne, takie jak żelazo czy mangan, które mogą wpłynąć na jej smak oraz właściwości użytkowe.

Studnie szczelinowe to kolejny rodzaj studni głębinowych, który charakteryzuje się tym, że woda jest pobierana ze szczelin skalnych. Woda ze studni szczelinowych ma zwykle bardzo dobrą jakość, gdyż jest naturalnie filtrowana przez warstwy skalne. Niemniej jednak, budowa takiej studni jest bardziej skomplikowana i kosztowna niż w przypadku pozostałych typów. Niekiedy potrzebne jest odwadnianie gruntu.

Metody uzdatniania wody

Jedną z najpopularniejszych metod jest filtracja mechaniczna, która polega na przepuszczaniu wody przez różnego rodzaju filtry, takie jak filtry piaskowe, żwirowe czy włókninowe. Inną metodą uzdatniania wody jest filtracja chemiczna, która polega na stosowaniu specjalnych substancji chemicznych, takich jak koagulanty czy flokulanty, które wiążą ze sobą cząsteczki zanieczyszczeń i umożliwiają ich łatwe usunięcie.

Oprócz tego, coraz częściej stosuje się również metody takie jak odżelazianie biologiczne, które polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do usuwania żelaza z wody, czy też odkwaszanie wody za pomocą specjalnych filtrów złożowych.