Odwadnianie gruntu

Odwadnianie gruntu jest niezbędne podczas wielu prac prowadzonych w terenie. W niektórych miejscach wody gruntowe są położone na tyle wysoko, że uniemożliwiają położenie instalacji lub stworzenie innej konstrukcji. Usunięcie cieczy często jest więc wstępem do kolejnych robót, następującym zaraz po wykonaniu wykopów.

Odwodnienia gruntu wykonuje się z zastosowaniem specjalnych instalacji. W ich skład wchodzą takie elementy, jak:

  • igłofiltry,
  • rurociągi kolektora ssącego,
  • agregat pompowy.

Odpowiednio zaprojektowana i zamontowana instalacja odwodnienia wykopów pozwala na szybkie usunięcie wody z około 4-6 metrów głębokości. Działanie całego systemu opiera się na wysokim podciśnieniu, które zasysa ciecz. Następnie jest ona odprowadzana z wykopów, co umożliwia przystąpienie do kolejnych prac. Zazwyczaj odwodnienia igłofiltrami stosuje się podczas układania rur kanalizacyjnych, wodociągowych i innych instalacji, które powinny znaleźć się głęboko pod powierzchnią gruntu.

Zajmujemy się tworzeniem systemów odwodnienia wykopów, które są powszechnie wykorzystywane przez firmy z branży budowlanej. Bez takich instalacji niemożliwe byłoby prowadzenie prac na obszarze, na których występują wody gruntowe, zalewające wykonany wykop.

Igłofiltry do odwodnienia wykopów

Podłączone do kolektora ssącego przewody rurowe nazywane igłofiltrami to instalacje stosowane w pracach ziemnych, inżynieryjnych i budowlanych w celu obniżenia poziomu wód gruntowych. Tworzą łatwy w użyciu system do odprowadzania wody, pozwalający na stworzenie suchego środowiska pracy podczas prowadzonych wykopów. Metoda ta jest uniwersalna w zastosowaniu, do tego niezawodna i tania. Można jej użyć w różnych warunkach gruntowych, zapewniając efektywność i bezpieczeństwo robót.

Igłofiltry są wyposażone w specjalny filtr na samym końcu, który umieszcza się głęboko pod ziemią. To jeden z wielu elementów wchodzących w skład systemu odwodnienia wykopu. Zazwyczaj końce takich produktów znajdują się na głębokości 4-6 metrów pod ziemią, a nad poziomem gruntu łączy się je specjalnymi kolektorami.