Strona główna » IGŁOFILTRY » Igłofiltry

Igłofiltry

Igłofiltry są jednym z wielu elementów wchodzących w skład instalacji odwadniania gruntu podczas przeprowadzania różnego rodzaju prac na dużych głębokościach. To właśnie je montuje się bezpośrednio w miejscach, z których ma zostać pobrana woda. Pompa igłofiltrowa najczęściej jest wykorzystywana w trakcie montażu rur i innych instalacji w przygotowanych wykopach. Współczesne igłofiltry dostępne w naszym asortymencie cechują się wysoką wydajnością, dlatego pozwalają na szybkie pozbywanie się wód gruntowych z wykopu.

Igłofiltr składa się z przewodu rurowego oraz filtra znajdującego się na jego końcu. Umieszcza się go na głębokości około 4-6 metrów. Na ogół rozmieszcza się elementy tego typu w odległości metra od siebie. Igłofiltry są bardzo ważną częścią całego systemu. To właśnie je podłącza się do kolektorów, a następnie agregatu pompowego. Instalacje igłofiltrowe na bieżąco obniżają poziom wód gruntowych w danym miejscu, dlatego stwarzają one odpowiednie warunki do prowadzenia prac w wykopach.

Jak działa system igłofiltrów?

Igłofiltry to systemy instalowane wokół wykopów, mające prostą zasadę działania. Są to pojedyncze rury o długości od 5 do 7 metrów, wprowadzane do gleby na kilka sposobów. Najpopularniejszym z nich jest wpłukiwanie igłofiltrów, co też odbywa się przy pomocy stalowej rury i wody pod wysokim ciśnieniem. System działa poprzez podłączenie do pompy podciśnieniowej, która zasysa wodę.

Igłofiltry stosuje się w gruntach o małej i średniej przepuszczalności, m.in. do osuszania fundamentów i wykopów pod rurociągi. System wykorzystuje się w celu:

  • czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych,
  • odwodnienia geotechnicznego, dzięki czemu można poprawić stabilność gruntu,
  • stałego obniżenia wód gruntowych.

Pompy do igłofiltrów

Pompa do igłofiltrów to bardzo ważny element całego systemu odwodnień. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu podciśnienia oraz ruchu naprzemiennym tłoków w cylindrach. Oprócz tłokowych pomp na rynku znaleźć można także modele wirowe, strumieniowe, rotacyjne czy samozasysające. Oferujemy pompy do igłofiltrów w wielu odsłonach, dlatego pomożemy Ci dobrać odpowiedni produkt do Twoich potrzeb oraz tworzonego systemu odwodnienia. Oferujemy sprzedaż igłofiltrów w atrakcyjnych cenach, dlatego dopasujemy właściwy model także do budżetu danej firmy. Zapraszamy do kontaktu z nami!